Faaliyet Alanlarımız | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Hukuki Danışmanlık

Miran Legal olarak, günümüz dünyasında uzmanlaşmanın ve nitelikli bilgiye sahip olmanın fark yarattığını düşünüyoruz. Bu nedenle, yeterli tecrübeye ve fark yaratacak nitelikte uzmanlığa sahip olduğumuz alanlarda hizmet veriyoruz.


İş Hukuku, bir iş akdinin tarafları olan işçi ve işveren ile söz konusu tarafların kamu ile olan ilişkilerinin düzenlenmesini sağlayan hukuk kurallarını bir bütün halinde inceleyen hukuk dalı olarak tanımlanabilir.

İş Hukuku kendi içerisinde bireysel ve toplu İş Hukuku olmak üzere ikiye ayrılabilir. Bireysel İş hukuku daha çok küçük ve orta ölçekli işletmeleri kapsamaktadır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde, işçi ve işveren arasında sözleşme ile belirlenmiş çalışma koşulları, yani ücret, prim, ikramiye, sosyal haklar ve bunun yanında iş akdinin sonlanması ile tazminat gibi konuların hepsi bireysel iş hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Toplu İş Hukuku ise, daha çok büyük işletmelerde işçiyi temsil eden sendikalar ile işveren arasındaki ilişkiyi inceleyip düzenler. Bu ilişki içerisindeki sendika kurma, sendikaya üye olma, sendikal haklar, toplu iş sözleşmeleri gibi konularda toplu İş Hukukunun konularını oluşturmaktadır.

İş Hukukunda, kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuatlarla hem işçiye hem de işverene birtakım yükümlülükler yüklenmiştir. İşverenler bakımından söz konusu yükümlülüklere uymamanın ağır sonuçları gözetildiğinde, işçinin işe alım sürecinden iş akdinin sonlanmasına kadar geçen süreçte, kimi zaman da bu süreçten sonra ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, profesyonel bir hukuk danışmanlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Sözleşmenin diğer tarafı olan işçiler bakımından ise, emek ve haklarının korunması ile uyuşmazlık halinde  davanın takibi ve tahsili hususunda profesyonel hukuk danışmanlığı çok büyük önem arz etmektedir.

Bu noktada Miran Legal olarak, hem işçi hem yerli ve yabancı işveren müvekkillerimize aşağıda sıralanan hizmetleri vermekteyiz.

  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin (İşe alımdan, fesih sürecine kadar devam eden süreçte) her türlü danışmanlık hizmeti,
  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin tüm sözleşme ve belgelerin hazırlanması,
  • Özlük dosyalarının oluşturulması ve revize edilmesi,
  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundan kaynaklanan işçilik alacak davalarının yürütülmesi,
  • İş sözleşmelerine ilişkin fesih sürecinin (Fesih bildirimi, ibra metninin hazırlanması, tazminat ve alacakların ödenmesi, çıkış işlemlerinin yapılması) yönetilmesi.