Faaliyet Alanlarımız | Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku
Hukuki Danışmanlık

Miran Legal olarak, günümüz dünyasında uzmanlaşmanın ve nitelikli bilgiye sahip olmanın fark yarattığını düşünüyoruz. Bu nedenle, yeterli tecrübeye ve fark yaratacak nitelikte uzmanlığa sahip olduğumuz alanlarda hizmet veriyoruz.


Gayrimenkul Hukuku, Medeni Hukukun bir parçası olan Eşya Hukukuna tabi olan bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmakta olup; toplumun hemen her kesimini yakından ilgilendirmektedir. Birey ve kurumların mülkiyet hakkı kurduğu ya da kurabileceği taşınırlar ve tüm taşınmazlar, Eşya Hukuku kapsamında ele alınmaktadır. Eşya Hukuku başlığı altında ele alınan taşınmazlarla ilgili tüm kurallar ise, Gayrimenkul Hukuku adı altında incelenmektedir. 

Gayrimenkul Hukuku toplumun her kesimini ilgilendiren güncel bir hukuk dalıdır. Bu nedenle toplumun genelinde gayrimenkul alanında yaşanan uyuşmazlıklar mahkemeye taşındığında; taraflar yüksek mahkeme giderleri ve ücret ödemeleriyle karşılaşıp, hak kayıplarına uğrayabilmektedir. Yine gayrimenkul hukuku istisnaların fazla olduğu, başka birçok hukuk dalını ilgilendiren, bu nedenle hukuki yardım almaksızın uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında zorluk yaşanabilecek detaylı bir hukuk dalıdır. Bu sebeple gayrimenkul alanında meydana gelen hukuksal anlaşmazlıkların çözülmesi ve açıklığa kavuşturulması için gayrimenkul alanında uzmanlaşmış bir hukuk ekibi ile hareket etmek büyük önem taşımaktadır.

Miran Legal olarak, Gayrimenkul  Hukukundan kaynaklı ihtilaflarda, gerektiğinde mimar ve mühendislerin uzmanlıklarından da faydalanarak, müvekkillerimize kapsamlı ve nitelikli hizmet sunmaktayız.

Ofisimizce, mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara, mülklerinin devri ve yönetimi konularında, idari ve yargısal mercilerde yapılacak işlemlerin yürütülmesine ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu hizmetlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir;

 • Kooperatif işlemlerinin yapılması,
 • İpotek, intifa tesisi ve diğer ayni hakların tesis ve terkin işlemlerinin yapılması,
 • Türkiye’de gayrimenkul edinimi konusunda yabancı yatırımcılara danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Kentsel dönüşüm süreci ile ilgili hukuki ihtilafların çözümü ile riskli yapıların yıkım ve yeniden inşa sürecinde, maliklere hukuki destek sağlanması,
 • Tapu iptal ve tescil davalarının yürütülmesi,
 • Meni müdahale ve ecri misil davalarının yürütülmesi,
 • İzale-i şuyu davalarının (Ortaklığın giderilmesi) yürütülmesi,
 • Kiralama sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Tahliye, kira tespit ve uyarlama davalarının yürütülmesi,
 • Kamulaştırmasız el atma davalarının yürütülmesi,
 • İmar kanunundan doğan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Müşterek mülkiyet ve iştirak halinde mülkiyetten doğan uyuşmazlıkların çözümü,
 • İmar mevzuatından kaynaklanan idari ve hukuki ihtilafların çözümü.