Faaliyet Alanlarımız | Sigorta Hukuku
Hukuki Danışmanlık

Miran Legal olarak, günümüz dünyasında uzmanlaşmanın ve nitelikli bilgiye sahip olmanın fark yarattığını düşünüyoruz. Bu nedenle, yeterli tecrübeye ve fark yaratacak nitelikte uzmanlığa sahip olduğumuz alanlarda hizmet veriyoruz.


Sigorta hukuku özetle; sigortacının bir prim karşılığında, özel veya tüzel kişiliğin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan rizikonun meydana gelmesi hâlinde, bunu tazmin etmeyi taahhüt ettiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen, ticaret hukuku kapsamına giren bir özel hukuk dalıdır.

İnsanlar yaşamları boyunca hayatın içerisinde çeşitli tehlikeler yani sigorta hukuku kavramı ile rizikolar ile karşılaşırlar. Bu ihtimaller bir trafik kazası, deprem, hırsızlık veya yangın vb. olabilir. Söz konusu rizikolar, kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atarken; kişiler de, bu rizikolara karşı kendilerini koruma ihtiyacı hissetmişlerdir. Bu ihtiyacın bir sonucu olarak zaman içerisinde Sigorta Hukuku ayrı bir hukuk dalı olarak ortaya çıkmıştır.

Sigorta Hukuku’ na ilişkin temel düzenlemeler 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer alsa da ,Sigorta Hukuku’nun çok çeşitli alt dallarının olması ve bu alandaki tüzük, yönetmelik ve tebliğlerin çok hızlı değişim göstermesi sebebiyle, Sigorta Hukukuna ilişkin işlemlerde profesyonel bir hukuki destek alınması büyük önem taşımaktadır.

Sigortacılık sektöründe yaşanan büyüme ve gelişimin bir sonucu olarak sigorta uygulamaları sonrasında yaşanan hukuki uyuşmazlıklarda hızlı bir artış görülmektedir. Miran Legal olarak, mevcut uyuşmazlıkların çözümlenmesi ile alacakların tahsili, hasar dosya süreçlerinin yönetilmesi, rücu ilişkisinden doğan davalarda müvekkillerin temsili gibi konularında profesyonel bir hukuk hizmeti vermekteyiz. Bu hizmetleri örnek olarak aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;

  • Bedeni ve maddi hasarlara ilişkin süreç yönetimi,
  • Bedeni hasara ilişkin aktüeryal hesaplamaların yapılması,
  • Hasara ilişkin hukuk ve rücu dosyaların çözümlenmesi,
  • Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde müvekkillerin temsili.