Faaliyet Alanlarımız | Ticaret ve Şirketler Hukuku
Hukuki Danışmanlık

Miran Legal olarak, günümüz dünyasında uzmanlaşmanın ve nitelikli bilgiye sahip olmanın fark yarattığını düşünüyoruz. Bu nedenle, yeterli tecrübeye ve fark yaratacak nitelikte uzmanlığa sahip olduğumuz alanlarda hizmet veriyoruz.


Ticaret hukuku; hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatını kapsayan bir alt daldır. Genel olarak işletmeler, tacirler ve bireyler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve tarafların haklarını düzenler.

Ticaret Hukukuna ilişkin hükümler genel olarak Ticaret Kanununda toplanmışsa da bununla birlikte Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Ve Kredi Kartları Kanunu gibi çeşitli kanunlarda da düzenlemeler yer almaktadır. Türk Ticaret Kanunu ise; Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evraklar Hukuku, Taşıma Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku ve Sigorta Hukuku olmak üzere 6 kitap şeklinde düzenlenmiştir.

Ticaret Hukuku; hayatın her alanında karşımıza çıkan tüm ticari faaliyetleri kapsayan en geniş hukuk dallarından birisidir. Nitekim gün içerisinde gerçekleştirilen ve ekonomi üzerinde bir etkiye sahip olan en küçük işlemler dahi, farkında olunmasa da Ticaret Hukukunun kapsamına girmektedir. Bu sebeple, gün geçtikçe ticari faaliyetler daha karışık hale gelmekte; söz konusu faaliyetlerin hukuka uygun yürütülmesini sağlamak veya ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümünü sağlamak amacıyla, her geçen gün profesyonel yardıma daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.  

Ticaret Hukukunun bu denli geniş bir hukuk dalı olması ve bu denli günlük hayatın içerisinde yer alması, bu hukuk dalını başta Borçlar Hukuku olmak üzere diğer birçok hukuk dalı ile de ilişkili hale getirmektedir. Bu durumda sadece Ticaret Hukuku alanında değil Ticaret Hukuku ile ilişkilendirilebilecek diğer hukuk dallarında da uzman bir ekibe ihtiyaç duyulacaktır.

Miran Legal  olarak, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren müvekkillerimizin ticari faaliyetlerinin en güncel hukuki gelişmeler çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, ticari faaliyetler sonucunda meydana gelen anlaşmazlıkları çözüme kavuşturabilmek adına aşağıda belirtilen hizmetleri ve danışmanlıkları sizlere vermekteyiz.

 • Ulusal ve yabancı şirket kuruluşlarının yapılması,
 • Şirketlerin kuruluş, ana sözleşme ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Bürokratik işlemlerin ve başvuruların yapılması,
 • İrtibat büroları ve şube kuruluşlarının yapılması,
 • Şirket birleşmeleri, devralmaları, nev’i değiştirmeleri ve şirket alım satım işlemlerinin yapılması,
 • Hisse alım – satım ve hisse senetlerinin rehin işlemlerinin yapılması,
 • Hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemlerin yapılması,
 • Menkul kıymetlerin yönetimi ve edinimine dair işlemlerin yapılması,
 • Anonim şirketlerin olağan ve olağanüstü genel kurullarının hazırlanması ve tescil işlemlerinin takip edilmesi,
 • Limited şirketlerin ortaklar kurulu kararlarının hazırlanması ve tescil işlemlerinin takip edilmesi,
 • Genel kurul ve yönetim kurulu işlemlerinin yapılması,
 • Genel kurul kararlarının iptalinin gerçekleştirilmesi,
 • Sermaye artırımları ve indirimlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Yabancı sermaye transferlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Yatırım teşviklerine ilişkin danışmanlık verilmesi ve teşviklere ilişkin işlemlerin yapılması,
 • Yeniden yapılandırma işlemlerinin yapılması,
 • Ticari ilişki ve sözleşmelerden kaynaklanan alacak, fesih ve tazminat davalarının yürütülmesi,
 • Rekabet Hukuku uyuşmazlıklarına ilişkin dava ve işlemlerin yürütülmesi,
 • Tasfiye sürecinin yönetilmesi.

İLGİLİ YAYINLAR