Faaliyet Alanlarımız | Bankacılık ve Finans Hukuku
Hukuki Danışmanlık

Miran Legal olarak, günümüz dünyasında uzmanlaşmanın ve nitelikli bilgiye sahip olmanın fark yarattığını düşünüyoruz. Bu nedenle, yeterli tecrübeye ve fark yaratacak nitelikte uzmanlığa sahip olduğumuz alanlarda hizmet veriyoruz.


Bankalar, ekonominin hareketi, kaynakların dağıtımı ve gündelik finansal işlemlerin yapılması için gerekli olan temel kuruluşlardır. Ulusal ve uluslararası ekonomilerin gelişmesine paralel olarak, küreselleşmenin artması finans sektörünü oldukça önemli bir hale gelmiştir. Dolayısıyla finans sektörü, gündelik hayatın en temel noktalarından birisi niteliğindedir. Bu derece önemli olan finans sektörünü, kamusal boyutlarıyla birlikte ele alan, düzenleyen ve inceleyen hukuk dalı da Bankacılık ve Finans Hukuku’dur.

Günümüzde globalleşen dünya piyasasında, İstanbul özelinde Türkiye bir finans merkezi haline gelmiştir. Bunun sonucu olarak da Bankacılık ve Finans Hukuku, ülkemizde büyük bir önem kazanmıştır.

Ticari şirketlerinin, kuruluş, büyüme ve iş kapsamlarını genişleterek globalleşme aşamalarında, sürekli değişim ve dönüşüm içerisinde olan ekonomiye uygun olarak hareket etmeleri bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu zorunluluğun bir gereği olarak ticari şirketler, belirli bir ekonomik plan doğrultusunda hareket ederek, hem gerekli koruyucu ve önleyici tedbirleri almak; hem de ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözümlemek adına profesyonel bir hukuki desteğe ihtiyaç duymaktadır.

Miran Legal olarak, Bankacılık ve Finans Hukukuna ilişkin olarak her türlü yargılama ve tahkim yollarının ulusal ve uluslararası boyutta takibi konusunda faaliyet göstermekteyiz. Bu alan içerisinde verdiğimiz başlıca hizmetler aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

  • Finansal kiralama işlemleri gerçekleştirilmesi,
  • Faktoring işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Kredi sözleşmelerinden ve borçlanmalardan kaynaklanan uyuşmazlıkların uzlaşma, dava veya tahkim yoluyla çözümü,
  • İcra takip işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
  • Banka Ve Finans Kuruluşlarının proje finansmanı, kuruluşu, işleyişi, Türkiye’ de yapılacak yatırımlarda hukuki danışmanlık hizmeti
  • Şirketlerin kredi temini sırasında Banka ve Finans Kurumları nezdinde temsil edilmeleri.