Faaliyet Alanlarımız | Sözleşmeler Hukuku
Hukuki Danışmanlık

Miran Legal olarak, günümüz dünyasında uzmanlaşmanın ve nitelikli bilgiye sahip olmanın fark yarattığını düşünüyoruz. Bu nedenle, yeterli tecrübeye ve fark yaratacak nitelikte uzmanlığa sahip olduğumuz alanlarda hizmet veriyoruz.


Sözleşme, tarafların belli bir hukuki sonuç doğurmaya yönelik karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarından oluşan hukuki bir işlemdir. 

Özel ve tüzel kişilerin, kanunların ve emredici kuralların çizdiği sınırlar içerisinde olmak şartıyla, iradelerine uygun bir hukuki ilişki kurabilmek amacıyla sözleşme yapmaları mümkündür. Taraflar karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarını sözleşmelerle ortaya koyarak bu sözleşmeleri kendi içlerinde bağlayıcı hale getirirler. Bu şekilde bağlayıcı bir sözleşme ilişkisi kurulmadan önce tarafların, hak ve yükümlülüklerini bilmesi hayati bir önem taşımaktadır. Nitekim taraflar, sözleşmeyi imza altına almakla birlikte, bu sözleşmenin ahde vefa ilkesi gereğince, belli şartlar dışında vazgeçilemez nitelik kazandığını kabul etmiş olurlar.

Her ne kadar taraflar, karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamaları ile sözleşme yapmak hususunda anlaşmış olsalar da, bu husus sözleşmelerin geçerliliği için yeterli değildir. Türk Hukuku’na göre sözleşmenin geçerli olabilmesi için, öncelikle emredici kanun hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı olmaması veya sözleşme konusunun imkansız olmaması gerekmektedir. Dolayısıyla sözleşmelerin kuruluş, revize veya imza altına alınma aşamasından sonra ortaya çıkabilecek muhtemel sorunların çözümünde, Sözleşmeler Hukukunun yanı sıra Sözleşmeler Hukuku ile ilgili olabilecek diğer hukuk dallarına da hakim olan profesyonel bir ekip ile çalışılması önem arz etmektedir.

Miran Legal Hukuk olarak, yerli ve yabancı müvekkillerimizin taraf olmayı planladıkları hukuki ilişkilere uygun, tip sözleşmeler ve karma sözleşmeler hazırlamaktayız. Bu kapsamda ofisimiz, sözleşmenin imza ve kapanış işlemlerinin yapılması, yürürlüğe konması, ihtiyaca göre revize edilmesi veya zeyilnameler hazırlanması, fesih sürecine yönelik belgelerin hazırlanması ve sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ofisimiz tarafından, Sözleşmeler Hukukuna yönelik aşağıdaki sözleşme tipleri konusunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 • Acente sözleşmeleri,
 • Distribütörlük sözleşmeleri,
 • Franchising sözleşmeleri,
 • Hissedarlık sözleşmeleri,
 • İnşaat sözleşmeleri,
 • İş sözleşmeleri,
 • Joint ventures,
 • Kira sözleşmeleri,
 • Kredi sözleşmeleri,
 • Lisans sözleşmeleri,
 • Satış sözleşmeleri,
 • Sigorta sözleşmeleri,
 • Yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri,
 • Ortaklık sözleşmeleri.