Hukuki Danışmanlık | Kamu İhale Hukuku
Hukuki Danışmanlık

Miran Legal olarak, günümüz dünyasında uzmanlaşmanın ve nitelikli bilgiye sahip olmanın fark yarattığını düşünüyoruz. Bu nedenle, yeterli tecrübeye ve fark yaratacak nitelikte uzmanlığa sahip olduğumuz alanlarda hizmet veriyoruz.


Kamu kurumları, çeşitli mal, hizmet ve yapım işlerini ihaleler yoluyla gerçekleştirmek durumundadır. Kamu İhale Hukuku da kamu hukukuna tabi olan, kamunun denetimi altında bulunan, kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak usul ve esasları düzenleyen kamu hukuku dalıdır.

Kamu ihale mevzuatı uyarınca, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının mal alımları, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili konular Kamu İhale Hukukun kapsamını oluşturmaktadır. Kamu İhale Hukuku kapsamındaki işlemlerin yapılabilmesi için, işveren ve yüklenici birbirine uygun irade beyanlarını sözleşme ile kayıt altına alması gerekmektedir. Bu süreç de kamu ihale sözleşmeleri olarak ayrı bir başlık altında incelenmektedir. İş bu sözleşmelerin taraflarından biri kamu kuruluşu olmasına rağmen, kimi zaman bu sözleşmeler özel hukuk kapsamında kalmakta ve özel hukuk kurallarına tabi olmaktadır. Ancak kamu kurumu, kamu gücünü kullanarak bu ilişkinin bir tarafı oluyorsa, ortada kamu hukukunu ilgilendiren bir durum mevcut olmaktadır.

En kısa tanımıyla dahi görüleceği üzere, Kamu İhale Hukuku oldukça uzmanlık gerektiren bir alandır. İhalenin ilanı, teklif dosyalarının hazırlanması, dokümanların kontrolü ve bu süreçlerde yaşanacak ihtilaflar başta olmak üzere, gerekli başvuruların hazırlanması ve davaların açılması profesyonel danışmanlığı gerektiren teknik konulardır.

Kamu ihale hukuku aynı zamanda değişen ihtiyaçlar çerçevesinde sürekli bir değişim göstermektedir. Dolayısıyla hem mevzuatın, hem Kurul ve Danıştay kararlarının sürekli olarak takip edilmesi büyük önem arz etmektedir.

Miran Legal olarak;  müvekkillerimize, kamu tarafından yapılan ihalelere hukuki olarak hazırlanılmasından, ihale edilen işin bitirilmesine kadar geçen süreçteki tüm aşamalarda, hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Ofisimiz tarafından, Kamu İhale Hukukuna yönelik olarak verilen hizmetlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

  • Kamu ihalelerine hukuki anlamda hazırlanılması,
  • İhale sürecinde ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümü,
  • Yüklenilen işin yapımı sırasında idare ile yaşanan anlaşmazlıkların çözümü,
  • Kamu ihale sözleşmelerinin hazırlanması.